PARDUOTUVĖS REGLAMENTAS

I. Bendros sąlygos
 1. Dekoratyvinių augalų medelynas „Clematisy” suteikia galimybę sudaryti Parduotuvėje pristatomų prekių pardavimo sutartis internetu.
 2. Fruttii serviso savininkas ir duomenų administratorius yra: Dekoratyvinių augalų medelynas “Clematisy” M.K.J. Wędrowscy Sportowa g. 1a 83-211 Kolincz Lenkija PVM kodas 9570721698 Įmonės kodas 192647942 Įregistruota Vaivadijos augalų apsaugos ir sėklininkystės inspektorato Gdanske, numeriu 22/13/9539.
 3. Pirkimas šioje internetinėje parduotuvėje reiškia susipažinimą su šiuo reglamentu ir jo priėmimą, bei sutikimą Pardavėjui tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis tikslams, susijusiems su užsakymo įgyvendinimu bei mūsų parduotuvės rinkodaros tikslams.
II. Užsakymo teikimo bei įgyvendinimo procedūra
 1. Užsakymą galima teikti tik parduotuvės tinklalapyje (online).
 2. Parduotuvė priima užsakymus teikiamus on-line visą parą, visomis savaitės dienomis. Užsakymai pateikti nedarbo dienomis bus įgyvendinami pirmą darbo dieną, einančią po dienos, kai buvo pateiktas užsakymas.
 3. Siekiant pateikti užsakymą, reikia pasirinkti produktus bei jų kiekį „įkeliantˮ juos į krepšelį.
 4. Kliento išsiųstas užsakymas (patvirtinimas mygtuku „Patvirtinu užsakymąˮ) yra Kliento pasiūlymas pateiktas Dekoratyvinių augalų medelynui „Clematisy” pardavimo sutarčiai sudaryti, pagal reglamento turinį ir pateiktą užsakymą.
 5. Pagrindinė pirkimo įvykdymo sąlyga yra teisingas adreso duomenų užpildymas kartu su teisingu, esančiu el. pašto adresu ir telefono numeriu, kuriais galima patvirtinti pateiktą užsakymą.
 6. Tuo atveju, kai yra aplinkybės, dėl kurių negalima įvykdyti pateikto užsakymo, pasiliekame sau teisę sustabdyti užsakymo vykdymą – apie susidariusią situaciją nedelsiant informuojame Pirkėją.
 7. Užsakymai, kuriems neteisingai užpildyti adreso duomenys, negali būti įgyvendinti.
 8. Fruttii interneto parduotuvėje pateiktos prekių kainos yra nurodytos nacionaline valiuta ir yra bruto kainomis.
 9. Pageidaujant išrašome sąskaitą (neišrašome PVM sąskaitų). Norėdami gauti sąskaitą, teisingai užpildykite įmonės duomenis su PVM kodu.
 10. Interneto parduotuvės turinį reikia laikyti kaip kvietimą sudaryti sutartį, o parduotuvės puslapiuose pateiktas produktų įvaizdis nėra pardavimo pasiūlymas vadovaujantis Civiliniu kodeksu.
 11. Produktus nurodytu adresu pristato UPS krovinių gabenimo įmonė.
 12. Siuntimo išlaidos – pagal siuntimo kainoraštį paskyroje Mokėjimas ir Siuntimas.
 13. Nepažeidžiant kliento teisių nutraukti sutartį pagal galiojančius įstatymus, klientas turi teisę atsisakyti užsakymo prieš tai, kol parduotuvė gauna pirkimo pasiūlymo priėmimo patvirtinimą, t.y. prieš gaunant el. laišką patvirtinantį užsakymo priėmimą įgyvendinimui. Šiuo klausimu klientas gali nedelsiant susisiekti su parduotuve el. paštu nurodant laiško pavadinime užsakymo numerį.
III. Skundai
 1. Jeigu klientas nustato, kad prekė transporto metu buvo apgadinta, rekomenduojama, kad klientas kurjeriui dalyvaujant sudarytų žalos protokolą.
 2. Kiekvienas parduotuvėje pirktas daiktas gali būti grąžintas, išlaikant skundų teikimo terminus ir sąlygas, apibrėžtas atitinkamuose įstatymuose, jeigu turi trūkumų, patvirtinančių jo neatitikimą sudarytai pardavimo sutarčiai. Skundą galima pateikti paštu, kurjerių paštu, siunčiant prekės kartu su trūkumo aprašymu, adresu: Szkółka Roślin Ozdobnych „Clematisy” Sportowa g. 1a, 83-211 Kolincz, Lenkija, su prierašu: Skundas. Skundas gali būti teikiamas taip pat siunčiant informaciją el. pašto adresu. Kliento skundas privalo turėti trumpą aprašymą. Parduotuvė dės pastangas tam, kad pateikti skundai būtų išnagrinėti per trumpiausią įmanomą terminą, tačiau ne vėliau nei per 14 dienų po to, kai parduotuvė gavo skundą. Apie nagrinėjimo būdą klientas bus informuotas žinute, siunčiama nurodyto el. pašto adresu.
 1. Kai kliento skundas priimamas, jis turi kelias galimybes pasirinkimui: a/ naujų augalų siuntimas parduotuvės sąskaita; b/ pinigų grąžinimas (iki 5 darbo dienų į nurodytą kliento banko sąskaitos numerį);
 1. Klientas turi teisę nutraukti pardavimo sutartį nenurodant priežasties per 14 dienų nuo prekių gavimo ir grąžinti prekes per trumpiausią įmanomą terminą į parduotuvę savo sąskaita. Apie sutarties nutraukimą turi būti pranešta iš el. pašto adreso, nurodyto teikiant užsakymą.
IV. Sandorio saugumas ir konfidencialumas
 1. Servisas Fruttii naudoja asmens duomenų ir SSL sandorių apsaugos sistemas. Siunčiami asmens duomenys registruojantis parduotuvėje, atliekant pirkimus arba prisijungiant, siunčiami šifruota jungtimi.
 2. Tretiesiems asmenims neperduodame jokios informacijos, kuri susijusi su klientu, besinaudojančiu Fruttii parduotuvės tinklalapiu.
 3. Klientas atlikdamas registraciją ir pirkimą parduotuvėje sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant įgyvendinti užsakymą ir mūsų parduotuvės rinkodaros tikslams.
 4. Dedame daug pastangų, kad parduotuvės klientų asmens duomenys pagal įstatymus būtų apsaugoti nuo neįgalioto peržiūrėjimo.
 5. Kiekvienas klientas turi teisę peržiūrėti savo duomenis, juos pataisyti bei reikalauti nutraukti jų tvarkymą. Kai yra reikalavimas nutraukti asmens duomenų tvarkymą, tuomet duomenys pašalinami iš mūsų bazės. .